BMW CANsmart™ Controller

Vår banbrytande CANsmart™ Controller ger plug-n-play installation av upp till fyra tillbehör för att möjliggöra dussintals anpassningsbara inställningar som kan styras direkt från din BMW:s underhjul eller vår Accessory Manager Software.

Extrabelysning

Dimning, blixtljus, modulera och "avbryt med blinkers" är bara några av de inställningar som är tillgängliga för LED-extraljus och DRL.

Broms & Svängbelysning

Den intelligenta bromsljuskretsen möjliggör flerblixtmönsterbromsning och retardationsaktiverad "smart broms"-teknik.

Horn & Säkerhet

Anslut ett högeffekts SoundBomb™-horn utan att du behöver ett relä, och ställ in extraljusen på att blinka när du låter tuta.

Andra tillbehör

När du är inställd på tillbehörsläge kan du driva en telefonladdare, GPS eller uppvärmd utrustning för att nämna några. Varje utgång ger upp till 25 toppampare (10 ampere kontinuerligt).

DENALI CANsmart™ CANbus-styrenhet

Intelligent tillbehörskontroll

Styr och dämpa självständigt upp till två uppsättningar LED-ljus direkt från BMW:s underhjul. Klicka på avbryt blinkersen tre gånger för att tända/släcka lampor, eller håll underhjulet åt vänster/höger för att gå in i dimningsläge där du kan scrolla mellan 10% - 100% intensitet.

Funktioner och inställningar

Sann Plug & Play-installation

CANsmart™ Användarhandbok // BMW

Den här användarhandboken online är utformad för att ge ytterligare information och support som ska användas tillsammans med den fysiska användarmanualen som medföljer din CANsmart. Om du har några frågor, tveka inte att ringa vår tekniska supportlinje på 401 360 2550.

Enhetsöversikt

Bekanta dig med CANsmart-enheten, de fyra utgångarna (eller kretsarna) och de medföljande plug-&-play-kabeladaptrarna så att du kan planera dina tillbehörsinstallationer.

Installationsguide

Se hur enkelt det är att installera en CANsmart™ Controller, ansluta tillbehör och ändra inställningar via Accessory Manager-programvaran.

Belysningskontroller

En visuell påminnelse som visar  hur du självständigt sätter på/stänger av och dämpar två uppsättningar extraljus med BMW WonderWheel och andra originalomkopplare.

Felsökningsguide

Med över 35 anpassade funktioner och inställningar kanske du vill ha lite extra hjälp med att få din CANsmart™ konfigurerad för din specifika tillbehörskonfiguration.

Enhetsöversikt

Bekanta dig med CANsmart-enheten, de fyra utgångarna (eller kretsarna) och de medföljande plug-&-play-kabeladaptrarna så att du kan planera dina tillbehörsinstallationer.

Installationsguide

Den här onlineinstallationsguiden tillhandahåller kompletterande information som ska användas tillsammans med den fysiska användarmanualen som medföljer din CANsmart. Klicka på länkarna nedan för att se de ursprungliga PDF-användarmanualerna.

R1200 & R1250 LC-serien

PDF Användarmanual // Rev01

R1200 Hex-serien

PDF Användarmanual // Rev 01

K1600 och F850-serien

PDF Användarmanual // Rev 01

F800 och F700-serien

PDF Användarmanual // Rev 01

CANbus-anslutningsplatser

R1250 GS 2019–2020

Anslut till RDC-kontakten som finns under passagerarsätet på baksidan av öppningen.

R1200 GS 2013-2018

Anslut till RDC-kontakten som finns under passagerarsätet på baksidan av öppningen.

1200 RT 2014-2018

Anslut till DWA-kontakten som finns under passagerarsätet på baksidan av öppningen.

R1200 R/RS 2015-2018

Anslut till DWA-kontakten som finns under passagerarsätet framtill till vänster om öppningen.

R1200 GS 2004-2012

Anslut till DWA-kontakten på baksidan av cykeln under det bakre stället.

K1600 ALLA 2011-2019

Anslut till DWA-kontakten som finns under passagerarsätet till bakre vänstra om öppningen.

F700/800 GS 2008-2018

Anslut till DWA-kontakten som finns under passagerarsätet på baksidan av öppningen.

F800 S 2006-2010

Anslut till DWA-kontakten som sitter under passagerarsätet på höger sida.

Belysningskontroller

Att styra extraljus från ditt fordons originalströmbrytare är kännetecknet för vårt CANsmart-system. Använd guiden nedan för att påminna dig själv om hur du självständigt sätter på/stänger av och dämpar två uppsättningar extraljus.

Felsökningsguide

Nedan är några av de vanligaste frågorna vi får från folk som letar efter lite extra hjälp med att få sin CANsmart installerad och konfigurerad. Om du inte ser din fråga behandlad här, tveka inte att ringa vår tekniska supportlinje på 401.360.2550.

Kan buss = "Controller Area Network" Detta är datorsystemet som används av BMW och många andra moderna fordonstillverkare, det är i huvudsak fordonets hjärna. Genom att ansluta till CAN-bussen och hämta data (meddelanden från fordonets dator) vi kan använda fordonens kontroller och sensorer för att tala om för CANsmart™ hur den ska fungera.

RDC = RDC är den tyska förkortningen för däcktrycksövervakningssystemet.

TVÅ = DWA är den tyska förkortningen för stöldlarmsystemet för fordon. 

Krets = Utgångskanalerna för CANsmart™, det finns fyra kretsar, ljuskrets 1, ljuskrets 2, hornkrets och bromsljuskrets.

Programvara för tillbehörshanterare = PC- eller Mac-programvaran som används för att konfigurera inställningarna för CANsmart™.

LED-indikatorlampa = Den lilla LED-indikatorn som finns bredvid Micro USB-porten på CANsmart-enheten.

Tretrådslampor = Lampor som har en tredje dedikerad dimmerkabel utöver ström- och jordkablarna.

Tvåtrådslampor = Lampor som bara har en ström- och jordledningar och INTE har en dedikerad dimningsledning.

Info-knapp = Knappen som växlar mellan olika information på instrumentbrädan (vägmätare, resa 1, resa 2, etc.). Även känd som "Trip-knappen" eller "Trip Switch".

TSC = "Turn Signal Cancel"-knapp, placerad på vänster sida av styret.

WonderWheel = BMW scrollhjul som styr fabriksinformationspanelen, placerad på vänster sida av styret

På GEN II CANsmarts kan var och en av de fyra tillbehörskretsarna ställas in för att styra vilken typ av tillbehör som helst. Som standard är CANsmart-styrenheten förprogrammerad för att styra två uppsättningar extraljus, ett bromsljus och ett SoundBomb-horn. Nedan visas standardkretsinställningarna. 

Röda kretsen: Light Pair One - Säkring: 10 Amp

Blå krets: Horn - Säkring: 25 Amp

Gul krets: Bromsljus - Säkring: 2 Amp

Vit krets: Ljuspar två - Säkring: 4 ampere

Om du vill ändra något av kretssäkringsvärdena, köra olika tillbehör eller slå på/av och justera funktioner kan du ladda ner Accessory Manager Software och ansluta din CANsmart-enhet till din dator. 

För modellerna R1200LC och R1250 ansluter du till kontakten för däcktrycksövervakningssystem (RDC). För alla andra BMW-modeller ansluter du till larmsystemets (DWA) kontakt. KLICKA HÄR för att se exakt vilken kontakt du ska ansluta till på din cykel. 

1. Se till att du är ansluten till rätt CANbus-kontakt för din cykel eftersom det kan finnas mer än en kontakt att ansluta till under sätet. KLICKA HÄR för att se exakt vilken kontakt du ska ansluta till på din cykel. 

2. Se till att CANsmart är ansluten till batteriet och kontrollera att huvudsäkringen inte har löst ut. 

3. Anslut din enhet till den aktuella versionen av Accessory Manager Software för att bekräfta att du har den senaste firmware installerad på enheten. Om din firmware är föråldrad kommer du att uppmanas att uppdatera din enhet omedelbart efter anslutning till programvaran.  

1. Se till att du har den senaste versionen av programvaran CANsmart Accessory Manager installerad på din dator. 

2. Prova en annan USB-port på din dator. Enheten fungerar bäst när den är ansluten till en USB 2.0- eller USB 3.0-port. Vissa datorer använder en kombination av de äldre USB 1.1-portarna och de nyare 2.0- eller 3.0-portarna. 

3. Kontrollera att USB-kabeln inte är skadad, mikro-USB-änden på kabeln är lätt att böja eller krossa.

Om dina lampor är anslutna men inte tänds, eller om de är tända, men du inte kan stänga av dem eller dämpa dem från cykeln, kontrollera följande: 

1. Se till att du är ansluten till rätt CANbus-kontakt för din cykel eftersom det kan finnas mer än en kontakt att ansluta till under sätet. KLICKA HÄR för att se exakt vilken kontakt du ska ansluta till på din cykel. 

2. Se till att dina lampor är anslutna till en av de tretrådiga (röda, svarta, gula) ljuskretsarna.

3. Belysningen kan vara släckt. Använd TSC/Info-knappen för att tända extraljusen. KLICKA HÄR om du glömmer hur du slår på/stänger av belysningen med hjälp av din fordons TSC/Trip-omkopplare. 

4. Anslut till Accessory Manager-programvaran eller använd Wonder Wheel/Info-knappen för att dubbelkontrollera att lågljusintensitet och/eller helljusintensitet inte är inställda på 0 %

5. Se till att rätt dimningsläge har valts i Accessory Manager Software.
För tretrådslampor inaktivera"Två-trådsdimningsläge"
För tvåtrådsljus aktivera"Två-trådsdimningsläge"

6. Kontrollera LED-indikatorlampan på CANsmart, om indikatorlampan blinkar rött än att en säkring har löst ut och värdet måste ökas med hjälp av Accessory Manager Software.

7. Kontrollera att alla kabelnätsanslutningar och kablar till extraljusen är solida och fria från kortslutningar.

8. Det är möjligt att tillbehöret är defekt snarare än CANsmart. Var noga med att bänktesta tillbehöret genom att driva det direkt från fordonets batteri eller en alternativ 12v DC-strömkälla för att säkerställa att tillbehöret fungerar fristående.

Hjälpbromsljuset fungerar inte?

1. Anslut till Accessory Manager-programvaran för att dubbelkontrollera att körljusintensiteten och/eller bromsljusintensiteten inte är inställda på 0 %

2. Kontrollera LED-indikatorlampan på CANsmart, om indikatorlampan blinkar rött än att en säkring har löst ut och värdet måste ökas med hjälp av Accessory Manager Software.

3. Kontrollera att alla anslutningar/kablar till bromsljuset är solida och fria från kortslutningar.

4. Det är möjligt att tillbehöret är defekt snarare än CANsmart. Var noga med att bänktesta tillbehöret genom att driva det direkt från fordonets batteri eller en alternativ 12v DC-strömkälla för att säkerställa att tillbehöret fungerar fristående.

5. Det är möjligt att en av ledningarna i B6-bromsljuskabeladaptern (pigtail) har tappat kontakten med anslutningsterminalen. Använd en voltmeter för att bekräfta att det finns kontinuitet från ena änden av pigtail till den andra. Om inte kommer DENALI att byta ut kabeladaptern utan kostnad.

Fungerar inte bromsljusens "Auto-Flash (Declaration Activated Flashing)"-funktion?

Det finns en viss förvirring angående Auto-Flash-funktionen och hur den ska fungera.

1. Auto-blixt fungerar endast över aktiveras över 30mph (50km/h) 

2. Systemets känslighet kan justeras i fönstret för extrainställningar. Den förinställda retardationshastigheten med vilken ljuset kommer att aktiveras är 12,4 mph/sek., om du ändrar detta till "More Sensitive" ändras värdet till 11,8 mph/sek.

3. Om inbromsningen beror på aktiv bromsning fortsätter blinkningen tills båda bromsarna släpps. Om retardationen beror på motorbromsning kommer blinkningen att fortsätta tills retardationen är mindre än retardationströskeln eller fordonshastigheten är mindre än 30 mph.

4. Autobroms som blinkar vid avtappning blinkar endast om retardationen är över tröskeln, vilket vanligtvis inte är lång i dessa fall. Lampan blinkar minst två gånger om retardationen går över tröskeln och bromsen inte är aktiv. Om bromsen är aktiv fortsätter lampan att blinka tills bromsen släpps.

1. Kontrollera LED-indikatorlampan på CANsmart, om indikatorlampan blinkar rött än att en säkring har löst ut och värdet måste ökas med hjälp av Accessory Manager Software.

2. Kontrollera att alla anslutningar/ledningar till signalhornet är solida och fria från kortslutningar.

3. Endast F800 Series & R1200 HexHead Series – Dubbelkolla den gröna signalhornets ingångsledning, denna ledning måste anslutas från CANsmart ut till fabrikshornet för att eftermarknadshornet ska fungera.

4. Det är möjligt att tillbehöret är defekt snarare än CANsmart. Var noga med att bänktesta tillbehöret genom att driva det direkt från fordonets batteri eller en alternativ 12v DC-strömkälla för att säkerställa att tillbehöret fungerar fristående.

Fast grön = Normal drift (fordonständning PÅ)

Långsamt blinkande grönt = Normal drift (fordonständning AV)

Snabbt blinkande grönt = Bootloader-läge (uppdatering av firmware) - Anslut till programvara för att slutföra uppdateringen

Fast rött = Återställt från fel - Anslut till programvara för att slutföra återställningen

Blinkande rött = Utlöst säkring - Aktivera tändningen för att återställa säkringen - Om det löser ut igen anslut till programvaran för att öka säkringsvärdet

Fast grönt och blinkande rött = Application Firmware Corrupt - Anslut till programvara för att uppdatera firmware

Fast rött och fast grönt = Enhetsautentiseringsfel – Enheten har inaktiverats

Blinkande rött & blinkande grönt = Datafel - CANbus-data saknas - Bekräfta att du är ansluten till rätt CANbus-port